Matlamat Penubuhan

Society of Medical and Biological Engineering Malaysia

  1. Untuk Memajukan pengetahuan, penyelidikan, inovasi dan penerbitan di kalangan ahli dalam bidang kejuruteraan perubatan dan kejuruteraan biologi.
  2. Untuk menggalakkan pertukaran idea, pengalaman, dan kerjasama do antara ahli-ahli dalam bidang kejuruteraan perubatan dan kejuruteraan biologi.