MSMBE Exco Members 2021-2023

Presiden: Ts Elman Mustafa Elbakri

Timbalan Presiden: Prof Ir Dr Fatimah Ibrahim

Setiausaha: Dr Noraisyah Mohamed Shah

Bendahari: Mas Sahidayana Mokhtar

Ahli Jawatankuasa: Dr. Hamzah Sakeran

Ahli Jawatankuasa: En Rofaif Saleh

Ahli Jawatankuasa: Cik Maizatul Akmal Abdul Mutallib

Ahli Jawatankuasa: Dr. Zulkifli Mahmoodin